Visie

Ritme, rust en regelmaat

Er is een dagindeling die steeds terugkomt en al snel herkenbaar wordt voor de baby’s en kinderen. Vaste liedjes en spreuken begeleiden onze activiteiten. Ook het weekverloop kent terugkerende activiteiten en maaltijden.

Door het leven met de seizoenen, het buitenspelen en het vieren van jaarfeesten kent het jaar een repetitief karakter. Deze herhaling en herkenbaarheid creëren een zekere voorspelbaarheid en rust voor kinderen. In het spelaanbod en activiteiten spelen we hierop in en vermijden we overbodige prikkels en stressvolle indrukken. Zo helpen we kinderen zich te verbinden (hechten) met zichzelf, hun omgeving en de mensen om zich heen.

Bewust natuurlijk

Er is in onze Groene Hazelaar veel ruimte voor vrij spel. Speelgoed dat niet gedetailleerd en ‘af’ is, spreekt de fantasie en verbeelding van kinderen aan.  Het speelgoed is gemaakt uit natuurlijke materialen en werd geselecteerd omwille van vormgeving en kleur.

Ook onze dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen, de bordjes waaruit we eten, de bekers waaruit we drinken,… bestaan zoveel mogelijk uit natuurlijke materialen. Het respectvol leven met de natuur uit zich ook in de keuze voor biologisch vegetarische voeding en natuurlijke poets- en verzorgingsproducten.

Aandacht voor pedagogiek

In de Groene Hazelaar maken we ruimte voor de individuele benadering van elk kind. De verzorging, de voeding, de inrichting, het aangeboden speelgoed en de activiteiten zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. In het kinderdagverblijf werken we op die manier mee aan een gezonde en vruchtbare basis voor het verdere leven.

Vanuit een gezonde basis zal een kind later zijn weg in het leven vinden en zijn unieke bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Vanuit die visie gaan we op zoek naar pedagogische methoden die elk kind een goede basis aanreiken. We vinden onze inspiratie in de antroposofie, de methode Emmi Pikler, Maria Montessori, …

We zien het als onthaalouders onze opvoedkundige taak ons continue bij te scholen.